Gdy ciemna noc zapada

Zgłoszenie do artykułu: Gdy ciemna noc zapada

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Gdy ciemna noc zapada

i zgaśnie słońca blask,

las dziwy opowiada,

wtóruje ognisk trzask.

W prastarych puszcz głębinie,

strząsając wieków pleśń,

ku złotym gwiazdom płynie

harcerskiej wiary pieśń.

Harcerze, hej, harcerze!

Już wkoło ciemna noc.

Niech każdy z sobą bierze

menażkę, plecak, koc.

Największa rozkosz w świecie

wśród naszych lasów żyć!

Lecz na to trzeba przecie

harcerzem dzielnym być![1]

Bibliografia

1. 

Śpiewnik harcerski, s. 64, 65.