Gdy idziemy na strzelanie

Zgłoszenie do artykułu: Gdy idziemy na strzelanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

W drodze na strzelanie

wita las kompanię.

Nieznajoma wioska

idzie na spotkanie.

My jej za to zaśpiewamy,

my jej za to zaśpiewamy,

hej!

Wólko! Topólko!

Stare Jagodno!

Jak się nazywasz

wszystko nam jedno.

Życz nam, wiosko, na początek,

życz nam samych, hej! Dziesiątek,

na początek dziesiątek życz!

Która pierwsza z dziewczyn

drogą tą pospieszy,

która pierwsza spotka

kompanię żołnierzy,

tej piosenkę zaśpiewamy,

tej piosenkę zaśpiewamy,

hej!

Kasiu, Jadwisiu,

Wandziu, Maryniu,

wszystko nam jedno,

jak ci na imię.

Uśmiechnie się dziewczę młode –

kula trafi w tarczy środek,

więc na szczęście uśmiechnij się.[1]

Bibliografia