Gdy szedłem raz od Warty

Zgłoszenie do artykułu: Gdy szedłem raz od Warty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Gdy szedłem raz od Warty,

sam jeden w ciemną noc,

stał o swą broń oparty

wielkopolski harcerz nasz.

/Ty, młody skaucie, powiedz nam,

co ty tu robisz w nocy sam?

Ja stoję dla Ojczyzny mej,

Ojczyzno moja, żyj!/bis

Co ty tu robisz w późny czas,

sam jeden w ciemną noc.

Na niebie śliczne gwiazdy,

promienista jest ich moc.

/Gdy wspomnę o rodzinie mej

i o mej lubej, kochanej,

ja stoję dla Ojczyzny mej,

Ojczyzno moja, żyj!/bis[1]

Bibliografia