Good night, Albert

Zgłoszenie do artykułu: Good night, Albert

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tick tack...

Scientistś secret theories

Einstein, Bohr, Rentgen, Curie

Atomic, Quantum, Poles

Quiet – louder – rays

Hissing Neons, blinking windows

I want to sleep...

Tick tack...

Sodium lights, diodic aura

Radio-active packed – phase

I want to sleep...

Triangles, cubes, silver-spheres

Everything spinning, electrified

Good night, Albert!

Good night, Willy!

And if you want

Sleep with Mary

Good night[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.maanam.pl
Oficjalna strona internetowa zespołu Maanam [odczyt: 26.05.2013].