Zgłoszenie do artykułu: Grand Prix

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Ciało bez domieszek

Z ducha wyczyszczone

Żadnych po nim resztek

Śladów - tylko zwłoki

Z włosów i patyków

Gniazdo – jak koronę

Wróble mu włożyły

Gdy spał na balkonie

Pali peta z fifki

Dymem pięć nakreślił

Kółek olimpijskich

Wnukom ku uciesze

Przyjdzie czas

Na nas też

Gotujmy, gotujmy się[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://nosowska.pl/
Oficjalna strona internetowa Katarzyny Nosowskiej [odczyt: 14.08.2016].