Harcerzem być

Zgłoszenie do artykułu: Harcerzem być

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wciąż chodził jak cień,

z rękami w kieszeniach,

za dniem trwonił dzień,

o jednym nie wiedział:

Harcerzem być – to wcale nie wada,

harcerzem być – każdemu wypada,

harcerzem być – to gratka nie lada,

harcerzem być – to innym pomagać,

la, la, la…

I smutny był wciąż

jak egipska mumia,

i z kąta lazł w kąt –

aż wreszcze zrozumiał:

Harcerzem być...

Bogatszy jest dziś

o siłę i wiedzę,

szczęśliwy jak nikt –

więc śpiewa koledze:

Harcerzem bądź – to wcale nie wada,

harcerzem bądź – każdemu wypada,

harcerzem bądź – to gratka nie lada,

harcerzem bądź – innym pomagaj.[1]

Bibliografia