Zgłoszenie do artykułu: Harley mój

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Kiedy siedzę na maszynie totalny czuję luz

Włączam silnik, daję kopa, za mną tylko kurz.

To wspaniała jest maszyna choć ma czterdzieści lat.

Stary mój też ją dosiadał,

To samo czuł mój starszy brat.

Harley mój, to jest to. Kocham go, kocham go.

Harley mój, to jest to, kocham go, kocham go.

On zmienił moje życie odkąd poskładałem go.

On wyleczył mnie z kompleksów, dał mi swoją moc.

Nigdy mnie nie zdradził, nie zawiódł ani raz.

To wspaniała jest maszyna,

Choć ma już ze czterdzieści lat.

Harley mój, to jest to, kocham go, kocham go...

On zmienił moje życie odkąd...[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.dzem.com.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Dżem [odczyt: 22.01.2014].