Zgłoszenie do artykułu: Hate and love

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nienawiść

I miłość

Nienawiść

I miłość

Nienawiść

I miłość

Nienawiść

I miłość

W bieli i czerwieni

Przemierzam niebo

Smok podnosi głowę

I krzyczy „krew!”

Rycerz wznosi miecz

Jest siłą w jego dłoniach

Jego wrogiem każdy człowiek

Który walczy nienawiścią

Szczury zjadły ciało

Ale dusza jest żywa

Znam swe przeznaczenie

Dla Boga i Szatana

Krwawa wiedźma

Śmieje mi się w oczy

Moja walka jest prawdą

Twoja walka to miłość.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.ankh.art.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Ankh [odczyt: 07.03.2015].