Hej, bracia na morzu

Zgłoszenie do artykułu: Hej, bracia na morzu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Hej bracia na morzu zanućmy wraz pieśń,

W górę serca i głosy – refren zacznie się nieść!

Wypijmy za radość, bo na żal szkoda słów,

Kiedyś może – lub nigdy – przyjdzie spotkać się znów.

A wiec zdrowie przyjaciół mych i za maleńką mą!

Wypijmy i cieszmy się, kielich niech pójdzie w krąg!

Wypijmy za radość, bo na żal szkoda słów,

Kiedyś może – lub nigdy – przyjdzie spotkać się znów.

Za dziewczynę najdroższą, której życie bym dał,

Jej urodę i grację Bóg za model by chciał!

Siedzi we mnie wtulona, uśmiech zdobi jej twarz.

Mówię wtedy do siebie: człeku, ty szczęście masz!

A wiec zdrowie przyjaciół mych...

Statek już w główkach portu, cumy gotowe są.

Oby stanął bezpiecznie, trapy rzucił na ląd.

Jeśli kiedyś spotkamy się w morzu, czy też na dnie,

Będę zawsze pamiętał waszą przyjaźń i gest.

A wiec zdrowie przyjaciół mych...[1]

Bibliografia

1. 

http://czteryrefy.pl/.
Strona internetowa zespołu Cztery Refy [odczyt: 09.06.2015].