Hej, dzielni morscy bracia

Zgłoszenie do artykułu: Hej, dzielni morscy bracia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Hej, dzielni morscy bracia

Warlike seamen

Autor słów:

Rogacki, Jerzy

Melodia:

tradycyjna

Data powstania:

2007
Wyżej wymieniony rok dotyczy polskiej wersji utworu.

Informacje

Pieśń o pewnej bitwie morskiej, tym razem między Anglikami (pod dowództwem irlandzkiego kapitana) i Francuzami dawno została włączona do repertuaru wielu znanych brytyjskich wykonawców folkowych.

Jak twierdzi A. L. Lloyd pieśń pochodzi z XVII w. i początkowo dotyczyła okrętu „Marigold” i jego zakończonej sukcesem potyczki z tureckimi piratami w okolicach wybrzeża Algieru. Pod koniec XVIII w. dostosowano jednak tę opowieść do aktualnych realiów. Nazwa okrętu – „Nottingham”, alternatywnie (dla zmylenia przeciwnika) „London” oraz nazwisko kapitana pojawiają się dość często. Ballada Warlike Seamen znana jest także w wersjach pt. The Dolphin, Liverpool play, Come all you warlike seamen[1].

Bibliografia

1. 

http://czteryrefy.pl/
Strona internetowa zespołu Cztery Refy [odczyt: 09.06.2015].