Hej tam na Litwie

Zgłoszenie do artykułu: Hej tam na Litwie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Hej, tam na Litwie, na Ukrainie

Tam nasza wiara nigdy nie zginie

Póki jeszcze słońce świeci

Będziem bronić matek dzieci.

Bagnet na broń, bolszewika goń!

Marsz, marsz, marsz!

Hej tam na Litwie z naszych kościołów

Porobił moskal stajnie dla wołow

Pójdźmy wygnać te bydlęta

Boć to nasza wiara święta.

Bagnet na broń...

Chłopy i pany, księża, mieszczany

Powstańmy wszyscy za kraj kochany

Hej odbierzmy własność swoję

I rozpędźmy wrogów roje.

Bagnet na broń...

O Ty, Najświętsza Królowo Polski

Wyprawie naszej dodaj nam łaski

Abyśmy Ciebie chwalili

Z Tobą wiecznie królowali

Bagnet na broń...[1]

Bibliografia

1. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. III, nr 17, s. 23, 24.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.