Zgłoszenie do artykułu: Hej, wojna!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Gdzieś daleko klekocą bociany.

– Czy to wiosna przyszła już na łany?...

To nie boćki, to śmierci maszyny

Ludziom życia skracają godziny.

Gdzieś daleko burze chodzą grzmiące.

– Czy to lato nadchodzi gorące?...

To nie lato idzie i nie burze,

To armaty grają w dymów chmurze.

Młockę słychać z daleka w stodole.

– Czy to jesień idzie już na pole?...

Hej, nie młocka to, a strzelanina,

Tych, co doma siedzą, wypomina.

Tak bez liści drzewa w naszym lesie.

– Czy to zima niedługo śnieg niesie?...

Jeszcze nie czas na zimy śnieg biały,

Kule w lesie liście postrącały.

Żadna roku dziś pora spokojna.

– Wszystkie razem się zbiegły... Hej, wojna![1]

Bibliografia