Hey, now – hejnał!

Zgłoszenie do artykułu: Hey, now – hejnał!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

W alejach i w zaułkach,


w kawiarniach i w przytułkach,


na Plantach i na Błoniach,


z balkonu w pelargoniach.


W śródmieściu, na obrzeżach,


na placach Kazimierza,


na zamku, w domku, w bloku,


samotnie albo w tłoku –

Skwar
czy mgła,


Kraków
 gra 
tak,


jak grał 
swój 
hey, now!

Na trąbce i na flecie,


na skrzypcach i klarnecie,


na harfie i puzonie


i na akordeonie.


Kluczami do gazrurek,


dzwonkami do komórek,


na rogu, na bębenku


i na od czegoś denku –

Skwar
czy mgła,


Kraków
 gra 
tak,


jak grał 
swój 
hey, now!

Ziemianin podupadły,


lustrator przezajadły,


poeci przysiadalni


i tłumek w poczekalni.


Z karetki sanitariusz


i lumpenproletariusz,


tubylec i turysta,


no i pan hejnalista –

Skwar
czy mgła,


Kraków
 gra 
tak,


jak grał 
swój 
hey, now![2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.turnau.com.pl/
Oficjalna strona internetowa Grzegorza Turnaua [odczyt: 24.06.2014].