Historia jednej znajomości

Zgłoszenie do artykułu: Historia jednej znajomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Morza szum, ptaków śpiew,

Złota plaża pośród drzew –

Wszystko to w letnie dni

Przypomina Ciebie mi.

Szłaś przez skwer, z tyłu pies

„Głos Wybrzeża” w pysku niósł.

Wtedy to pierwszy raz

Uśmiechnęłaś do mnie się.

Odtąd już dzień po dniu

Upływały razem nam.

Rano skwer, plaża lub

Molo, gdy zapadał zmierzch.

Płynął czas, letni czas,

Aż wakacji nadszedł kres.

Przyszedł dzień, w którym już

Rozstać musieliśmy się.

Morza szum, ptaków śpiew,

Złota plaża pośród drzew –

Wszystko to w letnie dni

Przypomina Ciebie mi.

Przypomina Ciebie mi.[2]

Bibliografia

1. 

Halber, Adam
Historia jednej znajomości, „Angora” nr 39/2008 (http://www.angora.pl), Wydawnictwo Westa-Druk, Łódź 2008.

2. 

http://www.czerwonegitary.pl/
Strona internetowa zespołu Czerwone Gitary [odczyt: 25.05.2015].