Zgłoszenie do artykułu: Hiszpańczyk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Gdy lato prognozą rozpieszcza swą

Dzień dłuży się, zbyt krótkie noce są

Sen krótki bo ptaki nie dają spać

Gitara rozstrojona nie chce grać

Chcesz bym śpiewał ci flamenco

Jak Hiszpan co z manierą piękną

Po corridzie drogą idzie swą

Daj mi czas, podaj ton, zaśpiewam tak, jak on

Niechaj zadrży głos mocą swą w hiszpańskim bon tonie

Daj mi czas, na głowie stanę i stanę się Hiszpanem

Powiedz tylko po co, na co to?

Wypiłem tuzin czerwonych win

A walki byków pozbawiają sił

Hiszpanka–grypa osłabia wciąż mnie

Przedziwne są te wymagania twe

Chcesz bym śpiewał ci flamenco

Jak Hiszpan co z manierą piękną

Po corridzie drogą idzie swą

Daj mi czas, podaj ton, zaśpiewam tak, jak on

Niechaj zadrży głos mocą swą w hiszpańskim bon tonie

Daj mi czas, na głowie stanę i stanę się Hiszpanem

Powiedz tylko po co, na co to?

Zrozum to, czas ucieka, udawać wole Greka

Lub zachłysnąć się śniegiem i zostać Norwegiem

Tylko po co mam być jak on, ja przecież jestem stąd

Chcę być z tobą, tylko sobą tak

Jestem z Opola!

Po co ci to flamenco?

Po co ci to flamenco?

Po co ci to?

Po co ci to flamenco?[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.michalbajor.pl/.
Oficjalna strona internetowa Michała Bajora [odczyt: 24.10.2015].