Hoja, hoja koło goja

Zgłoszenie do artykułu: Hoja, hoja koło goja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Hoja hoja koło goja

Straciłak se pół moskola

Ej moskol moskol jako moskol

Kiedy siuhaj w doma ostoł

Ani nie chodź ani nie przyjdź

Kie się nie chces jesce zenić

Ej bo jo z rodu nie takiego

Coby chciała kochać kogo

Ciece wodzicka

Spod jaworzycka

Jako lód

Mojego Janicka

Słodko gębusicka

Jako miód

Co jo będę chciała

To jo będę miała

Dziś wiecór

Przyjedzie mój miły

Z dalekiej krainy

Będzie mój

Tulało się tulało tulało

To cyrwone jabłusko

Jaze się zatulało tulało

Do Janicka prościućko

A jo tobie rada mom rada mom

Co popytos to ci dom

Cy barana cy koze cy koze

Jesce tobie ułoze

Hucy hucy woda w dolinie

A wiaterek sumi w bucynie

Niesie niesie młode listecki

Na nich wypisane pieśnicki

Nie bees ty juz więcej nawodził

Po nocy za dziewkami chodził

Z tobie huncwut cygon przewielki

Płacom na cie śtyry frejerki.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.trebunie.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Trebunie Tutki [odczyt: 23.02.2014].