Hola! Hola! Pasterze z pola

Zgłoszenie do artykułu: Hola! Hola! Pasterze z pola

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Hola, hola, pasterze z pola,

idźcie, Pana witajcie,

a co macie, to dajcie!

Wołają Aniołowie:

„Pójdźcie, mili bratkowie!

Gloria, Gloria, Gloria!

Niech żyje Pan Jezus Dziecina”.

Hola, hola, pasterze z pola!

Pójdźcie przywitać Pana,

padajcie na kolana,

oddajcie Mu swe dary,

z serc uprzejmych ofiary.

Gloria...

Hola, hola, pasterze z pola!

Anieli Mu śpiewają,

że Pan wielki, znać dają.

Wszyscy Pana witajcie,

a co macie, to dajcie.

Gloria...

Hola, hola, pasterze z pola!

Pójdźmy, pójdźmy z weselem

do tego, do Betlejem,

niech się ucieszy dusza

dla małego Jezusa.

Gloria...[1]

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.