Zgłoszenie do artykułu: Hymn Polski

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Hymn Polski

O polski kraju święty

Autor słów:

Bełza, Władysław

Autor muzyki:

Jarecki, Henryk
Domniemany autor muzyki.

Chlondowski, Antoni[3]

Informacje

Utwór napisał Władysław Bełza, gorący patriota i twórca słynnego kiedyś Katechizmu polskiego dziecka (Kto ty jesteś – Polak mały). Bełza nazwał swój utwór niezbyt skromnie: Hymn Polski, choć go do roli twórcy nowego hymnu nikt nie desygnował. Ale w znacznie mniejszym wymiarze pieśń Bełzy została przez społeczeństwo zaakceptowana z wdzięcznością, dzięki ładnym słowom i miłej muzyce Henryka Jareckiego. Autor muzyki jest niepewny. W licznych śpiewnikach przy utworze W. Bełzy brak jest nazwiska kompozytora. Zbigniew Adrjański przypuszcza jednak, że kompozytorem muzyki do Hymnu polskiego był Jarecki. To wielce zasłużony dla sceny lwowskiej kompozytor, uczeń Moniuszki i twórca wielu pieśni do słów znanych poetów tego okresu[2].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.