Hymn dzieci robotniczych

Zgłoszenie do artykułu: Hymn dzieci robotniczych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Rośniemy w hart, rośniemy w moc,

My, przyszły huf żołnierzy

Armii, co zwalcza ciemną noc,

Co w jutro świata wierzy.

Patrz, jak szeroki wkoło świat,

Wre praca, bój się toczy.

To wszędzie ojciec nasz czy brat,

Mocarny lud roboczy.

To oni świat budują wszak,

0 wolność walczą oni,

Przez setki granic jeden znak,

To sztandar lśni czerwony.

Rośniemy więc jak młody las,

Gdy niebo w krąg się chmurzy,

I dla nas też nadejdzie czas,

By czoło stawić burzy.

Aż w końcu wolny będzie lud

I słońce znów rozświeci,

Dziedzictwem naszym bój i trud,

My, robotnicze dzieci.[1]

Bibliografia