Zgłoszenie do artykułu: Idzie maj

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Maj! Maj! Maj! Maj!

Zielony maj, zielony maj!

Idzie maj, zielony maj

przez pola i łąki.

A za majem idzie w dal

jasną drogą słońce.

Stanął maj, zielony maj

nad głęboką wodą.

Słucha, jak brzozowy gaj

sławi swoją młodość.

Hej! Hej!

Maj! Maj! Maj! Maj!

Zielony maj, zielony maj.

Idzie maj, zielony maj

w powodzi jaśminów.

A za majem pędzą w dal

białe konie przygód.

Stanął maj, zielony maj

na rozstajnych drogach.

Nocą świeci pośród gwiazd

księżyc jak podkowa.

Hej! Hej!

Maj! Maj! Maj! Maj!

Zielony maj, zielony maj!

Idzie maj, zielony maj

jesieniom na przekór.

A za majem płynie w dal

marzeń naszych rzeka.

Stanął maj, zielony maj

między mną a tobą.

Porzuć smutek, zarzuć żal,

radość z serca dobądź.

Hej! Hej!

Maj! Maj! Maj! Maj!

Zielony maj, zielony maj![2]

Bibliografia