Zgłoszenie do artykułu: Jak nóż

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Liczę wciąż na siebie

Po rozmowie z nią

Wiem że jeszcze nie wie

Że popełnia błąd

Zabrać swoje rzeczy,

Wymeldować się

Dobrze zabezpieczyć

Chcąc powiedzieć że

Jeszcze nie raz zranisz moje serce

Kolejny raz chcesz bym poczuł ból

Jeszcze nie raz złego zrobisz więcej

Kolejny raz język tnie jak nóż

Chcę zapomnieć szybko

Chcę wymazać ślad

Że się w środku tliło

Chociaż ognia brak

Jeszcze nie raz zranisz moje serce

Kolejny raz chcesz bym poczuł ból

Jeszcze nie raz złego zrobisz więcej

Kolejny raz język tnie jak nóż[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://demono.pl
Oficjalna strona internetowa zespołu De Mono [odczyt: 27.12.2013].