Zgłoszenie do artykułu: Jak tam jest

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tam wszędzie gdzie, nas nie ma

Tęskno mej duszy... zawsze

Kolorem wszelkim kusi

To wszystko, co najdalsze dla mnie lecz zostawię

Przede mną to pytanie

Jak tam jest? W tym niebie, siódmym niebie

Jak tam jest? Już nie wiem, czy chcę wiedzieć

Tam wszędzie, gdzie na pewno

Wyżej wzlatują ptaki

Gonione swą tęsknotą

Za nimi myśl wysyłam jasną

Niech o tym...

W mojej głowie krąg zatoczy

Jak tam jest? W tym niebie, siódmym niebie

Jak tam jest? Już nie wiem, czy chce wiedzieć

Jak tam jest? W tym niebie, siódmym niebie

Jak tam jest? Już nie wiem czy chcę wiedzieć[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.sewerynkrajewskifundacja.pl/
Strona internetowa Fundacji im. Seweryna Krajewskiego [odczyt: 11.02.2016].