Jesień idzie przez park

Zgłoszenie do artykułu: Jesień idzie przez park

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jesień, liść ostatni już spadł.

Jesień, deszcz zmył butów Twych ślad.

Jesień idzie ku mnie przez park.

Wczoraj, minął miesiąc, jak list

Przyniósł mi listonosz, a dziś

Tylko nosi liście tu wiatr.

To, to radosny był dzień,

Gdy zapewniałaś mnie, że

Nic nie rozdzieli nas już,

Że co dzień list będziesz słać do mnie.

Jesień, liść ostatni już spadł.

Popatrz, plaża jak biały kwiat.

Zima idzie ku mnie przez park.

Szybko przyjdzie wiosna i żar,

Lato, i wakacje, i park,

W którym znajdę cienie wśród drzew.

Znów szybko miną nam dni,

Znów będziesz powtarzać mi,

Że nie rozdzieli nas nic,

Że co dzień list będziesz słać do mnie.

Jesień, znowu czekam na list.

Jesień, zamiast listu mam liść.

Jesień, z inną idę przez park...[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://czerwonegitary.pl
Oficjalna strona internetowa zespołu Czerwone Gitary [odczyt: 13.02.2013].

3. 

Halber, Adam
Jesień idzie przez park, „Angora” nr 48/2011, Wydawnictwo Westa-Druk, Łódź 2011.

4. 

http://www.angora.pl
Artykuł pochodzi z nr 48/2011.