Zgłoszenie do artykułu: Jest cudnie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Za pewien czas, gdy któreś z nas

Odejdzie, zapomni, zatrzaśnie,

Zaczną się złe godziny mdłe,

Znikniemy sobie we mgle.

Za pewien czas, gdy któreś z nas

Odejdzie, odfrunie, odpłynie,

Skończy się w nas zielony czas

I zmatowieje ten blask.

A na razie fruwają motyle,

Tyle tego, tamtego też tyle,

A na razie wierzymy w baśnie

I jaśniej, i jaśniej...

A na razie kołyszą nas noce,

A na razie kołyszą nas dni,

Choć już życia, psiamać, popołudnie,

Jest cudnie, jest cudnie.

Za pewien czas, gdy któreś z nas

Odejdzie, zapomni, zatrzaśnie,

Zaczną się złe godziny mdłe,

Znikniemy sobie we mgle.

Za pewien czas, gdy któreś z nas

Zawinie do portu ciemnego,

Zaczną się łzy, lamenty, żal

I zakróluje zła dal.

A na razie fruwają motyle,

Tyle tego, tamtego wciąż tyle,

A na razie wierzymy w baśnie

I jaśniej, i jaśniej...

A na razie kołyszą nas noce,

A na razie kołyszą nas dni,

Choć już życia, psiamać, popołudnie,

Jest cudnie, jest cudnie.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.sewerynkrajewskifundacja.pl/
Strona internetowa Fundacji im. Seweryna Krajewskiego [odczyt: 02.02.2016].