Jeżeli szukasz cudów Antoniego...

Zgłoszenie do artykułu: Jeżeli szukasz cudów Antoniego...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jeżeli szukasz cudów Antoniego,

Spojrzyj na cały okrąg świata tego.

Doznasz jak słynie w każdej krainie

I ciebie Jego ratunek nie minie.

O święty Antoni! O święty Antoni!

Niech nas przed Bogiem Twoja prośba broni.

Jeśli śmierci lękasz się bez miary,

Znikną z przed oczu okropne poczwary;

O, Antoniego, we dnie i w nocy

Nie przestań prosić przemożnej pomocy.

O święty Antoni...

Jeśli kto w kniei daleko zabłądzi,

Święty Antoni w tym razie nim rządzi;

Tak o nim radzi, iż go nie zdradzi,

Łatwo na drogę prostą wyprowadzi.

O święty Antoni...

Jeżeli na cię gwałtem nacierają,

Kłopot i nędza trapić nie przestają;

Wszak z każdej strony jest doświadczony

Ten pocieszyciel, Antoni wsławiony.

O święty Antoni...

Jeżeli czarci na twą zgubę godzą,

Nęcąc do grzechu, od cnoty odwodzą;

Pierzchnie tyrański najazd szatański,

Gdy im Antoni ukaże krzyż Pański.

O święty Antoni...

Jeżeli ci twarz trąd oszpecił cale,

Do Antoniego wołaj poufale;

A to się ziści, iż cię oczyści,

Świadkami tego będziem oczywiści.

O święty Antoni...

Jeżeliś znagła śmiertelnie zachorzał,

Byłeś miłością Antoniego gorzał;

Wstaniesz tak zdrowy, jakobyś głowy

Bolenia nie znał, wszak to cud nie nowy.

O święty Antoni...

Jeżeli na cię wodne biją fale,

Poleć twe żagle Antoniemu wcale;

Liczne okręty, w morskie odmęty

Już pogrążone, ratował ten Święty.

O święty Antoni...

Jeśliś się dostał pomiędzy pogany,

Jęczysz okuty w dyby i kajdany,

Wszak Antoniego, doświadczonego

Wybawiciela, masz najpewniejszego.

O święty Antoni...

Jeżeliś Boga, skarb lub przyjaciela

Utracił: wszakże Antoni tak wiela

Zgub wynajduje, iż nie szkoduje.

Kto się Mu z młodszych, z starszych ofiaruje.

O święty Antoni...

Niebezpieczeństwem jeśliś zagrożony:

Proś Antoniego do twojej obrony;

Zasadzek wiele zawstydzisz śmiele,

A On rozproszy twe nieprzyjaciele.

O święty Antoni...

Jeśli Cię ściska ostatnia potrzeba.

Głód, cierpiącego niedostatek chleba;

On i w tej chwili ciebie zasili.

W Bogu przez Niego ufność nie omyli.

O święty Antoni...

Z prawowiernego niech kto wyzna ludu,

Czy z tych którego nie doświadczył cudu.

Każdy to głosi i, że odnosi

Skutek łask Jego, gdy z ufnością prosi.

O święty Antoni...

Gdy więc, Antoni, z Bogiem żyjesz w niebie,

Wspólnymi głosy wołamy do Ciebie:

Stawaj w obronie, w życiu i w zgonie,

Nie daj nam zginąć, o święty Patronie!

O święty Antoni...

Niech chwała Bogu w Trójcy jedynemu,

Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu,

Zawsze i ninie, na wieki słynie,

Jako w niebieskiej, tak ziemskiej krainie.

O święty Antoni...[1]

Bibliografia