Zgłoszenie do artykułu: Jutro

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Ach te świńskie zwyczaje

Zabijanie uczuć

Górnolotne słowa

Paranoiczne pejzaże

I schizofrenia

Sperma stygnie na nogach

Czerwonych prostytutek

A chłopcy ciągle głodni

Ubogie życie brudnych istot

Smak śmierdzących pomyj

W barze dla obywateli

Przypomina im o ich roli

W tym przedstawieniu

Sfermentowana kupa gówna czeka na nich

W sklepie mięsnym

Robactwo po kątach

I zaszczane kible

Wolne myśli wolnego ludu

To dopiero początek

A organy ścigania już moczą majtki z radości

Co będzie jutro

Nie obchodzi mnie nic

Wszystko mnie obchodzi[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.dezerter.most.org.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Dezerter [odczyt: 11.12.2009].