Zgłoszenie do artykułu: Już czas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Cantare o, o, o...!

Już czas, najwyższy już czas,

od ziemi się odbić choć raz

i zostawić daleko, daleko, daleko,

codzienne kłopoty i żal,

niech nas chmurki zaproszą, zaproszą

zaproszą na bal.

Wielka radość niech do nas przyleci,

przez błękitną dal...

Volare o, o, o, o

Cantare o, o, o, o

już czas najwyższy już czas

na luzie odfrunąć choć raz!

Gdzie bym nie była poszła i gdzie by nie rzucił mnie los,

wciąż mnie pilnuje i za mną wędruje ten głos,

zna się ma moich nadziejach, kłopotach i troskach,

ten głos przyjazny, głos, który wydaje mi rozkaz.

Volare...

Gdy życie z miną ponurą odmierza twój czas,

gdy jeszcze kart nie dostałeś, a już mówisz – pas,

skulone skrzydła twych ramion wyprostuj w zachwycie,

i weź na drogę ten refren, rzeźbiony w błękicie.

Volare...[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.marylarodowicz.pl/.
Oficjalna strona internetowa Maryli Rodowicz [odczyt: 11.12.2009].