Już lipa roztula

Zgłoszenie do artykułu: Już lipa roztula

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Już lipa roztula słoneczny swój puch,

a dalej tam z ula na pracę, na ruch!

/A dalej tam z ula na pole, na znój...

Piastowe my pszczoły, piastowy my rój !/bis

Ta stara pasieka na plon czeka nasz,

my lecim od wieka z łąk kwietnych i pasz...

/My lecim od wieka i trud niesiem swój...

Piastowe my pszczoły, piastowy my rój!/bis

I brzęczy, i radzi złocisty nasz wiec,

jak bożej czeladzi pracować, jak lec.

/Jak bożej czeladzi w ten bratni iść znój…

Piastowe my pszczoły, piastowy my rój!/bis

Nas budzi świt mglisty, a spędza nas noc,

gdy z lipy ojczystej żar bierzem i moc.

/Moc życia, żar czynu na mir i na bój...

Piastowe my pszczoły, piastowy my rój!/bis

I w kropli my miodu niesiemy w nasz ul

prastarą woń rodu, co wiedzie się z pól,

/i słodycz my pieśni sączymy w serc zdrój…

Piastowe my pszczoły, piastowy my rój!/bis[1]

Bibliografia