Już miła wesołość

Zgłoszenie do artykułu: Już miła wesołość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Już miła wesołość dniem naszym rządzi,

Bóstwo z nami mieszka, świat z Nim nie zbłądzi.

O Słowo przedwieczne w tej niskiej stronie,

Odpocznij w słodkości na Matki łonie.

Odpocznij najczystszy nieba Aniołku,

Najdroższo me dziecię świata fiołku.

O Słowo...

Zaśnijże Wszechmocny w ciele mój Boże,

Ja Ci mą duszę pod główkę położę.

O Słowo...

Utulże się serce mojego Pana,

Skarbnico łask hojnych niewyczerpana.

O Słowo...

Zasypiaj wśród trzody Pasterzu wierny,

Na błędne owieczki bądź miłosierny.

O Słowo...

Ach już Cię żegnamy nasz Jezu luby,

Błogosław w tem życiu, broń dusz od zguby.

O Słowo...[1]

Bibliografia

1. 

Śpiewnik kościelny katolicki: czyli największy podręcznik dla ludu i organistów w kościołach katolickich. Cz. 1, s. 46.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.