Już od rana, rozśpiewana chwal, o duszo Maryę...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Już od rana, rozśpiewana chwal, o duszo Maryę!

Cześć Jej świątkom, cześć pamiątkom, co dzień w niebo niech bije.

/Cud bo żywy na podziwy, Jej wielmożność u Boga;

Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga!/bis

Chwałaż, chwała, niech wspaniała, krewkość w sercu ukróci;

Niech łaskawie, świata wrzawie, ujmie sprośnych tu chuci!

Cud bo ty wy...

Serce rośnij w cześć rozgłośniej, dźwięków Maryi nieść krocie;

Świat w niemocy, świat sierocy, odmieniła w żywocie.

Cud bo żywy...

Hej, Hosanna! Nieustanna! Brzmieć chórami wielkimi!

Pełna łaski, niech odblaski Swe rozstrzela po ziemi!

Cud bo żywy...

Myśl i zmysły, czem rozbłysły, czem w miłości nabrzmiały,

Wstańcie wtórem, wznieście chórem, Przenajświętszej pochwały.

Cud bo żywy...

O całego niewieściego rodu chlubo i chwało!

Tyś Wybranka! Kwiecia wianka, co go niebo splatało!

Cud bo żywy...

Bądź ochłodą i osłodą, tym, co wiernie i stale

Twoje świątki i pamiątki podawają ku chwale.

Cud bo żywy...[1], [2]

Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.