Zgłoszenie do artykułu: Karmaniola

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Królowa przysięgała, że/bis

paryżan każe wyciąć w pień./bis

Lecz nasz kanonier zuch

użył armatnich słów.

Tańcujmy karmaniolę

przy huku dział, przy huku dział,

tańcujmy karmaniolę,

niech gra nam w takt łomot dział.

Jegomość król przysięgał, że/bis

Ojczyzny będzie wiernie strzegł./bis

Przysięgi poszły w kąt,

więc nie żałujmy rąk.

Tańcujmy karmaniolę...

Lud wielbi patriotów gest/bis

i kto poczciwy z nimi jest./bis

Do broni garną się,

armatni gra im szczęk.

Tańcujmy karmaniolę...

Koledzy, razem zostać trza,/bis

bo tylko jedność siłę da./bis

Gdy nas napadnie wróg,

nauczkę damy mu.

Tańcujmy karmaniolę...[1]

Bibliografia

1. 

Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, s. 313, 314.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki pieśni.