Zgłoszenie do artykułu: Keskese

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Żadnych łez i żadnej żałoby.

Wszystkich chcę widzieć w czerwieni.

Kobiety niech tańczą na stołach,

do tanga dziś nie trzeba dwojga.

Pragnę też by mnie spalono,

bo zawsze się bałam robaków.

Urna niech będzie nagrodą

w jednym z konkursów radiowych.

Będę jak deszcz,

Będę jak śnieg,

Będę jak wiatr,

Ogień, ziemia.

Będę jak deszcz

Będę jak śnieg,

Będę jak wiatr,

Ogień, ziemia.

Psami szczuj wszystkich ciekawskich,

takich co w naszym śmietniku,

będą szukać taniej sensacji,

pośród sterty brudnych odpadków.

Bliskim mów,gdyby pytali,

że chwilowo zmieniałam adres,

że w niebie leczę duszę z silnego przedawkowania rzeczywistości...

Bliskim mów,gdyby pytali,

że chwilowo zmieniałam adres,

że w niebie leczę duszę z silnego przedawkowania rzeczywistości...

Będę jak deszcz,

Będę jak śnieg,

Będę jak wiatr,

Ogień, ziemia

Będę jak deszcz

Będę jak śnieg,

Będę jak wiatr,

Ogień, ziemia.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://nosowska.pl/.
Oficjalna strona internetowa Katarzyny Nosowskiej [odczyt: 14.08.2016].