Kocham swoje miasto

Zgłoszenie do artykułu: Kocham swoje miasto

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Gdy noc otuli najpiękniejsze z miast,

dachy kamienic w kapeluszach z gwiazd,

zaraz ze zmierzchem zasypia stary park,

gasną światła, w kawiarniach cichnie gwar.

Księżyc nad mym miastem ma okrągłą twarz,

każdy zaułek w mieście moim zna.

Gdy bulwarami będziemy razem szli,

jego promień w twoich włosach będzie lśnił.

Wierzcie mi, ja kocham swoje miasto,

miasto, gdzie nie bylem już od lat.

Wierzcie mi, ja kocham swoje miasto,

miasto, w którym nie bylem już od lat.

Na żadnej mapie nie znajdziesz tego miasta,

jest za maleńkie, by nazwę jego znać.

W wąskich uliczkach latarnie świecą jasno,

może kiedyś powrócę jeszcze tam.

Wierzcie mi, ja kocham swoje miasto...[3], [4]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.kppg.waw.pl/.
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 05.07.2016].

3. 

No To Co: piosenki, teksty, fotografie, s. 6, 7.

4. 

Utwory z repertuaru No To Co: na zespół gitarowy, s. 6, 7.