Kolorowy korowód

Zgłoszenie do artykułu: Kolorowy korowód

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Zbierzmy razem

wszystkie nuty

w pięciolinię

zaplątane

i powiążmy

w jedną tęczę

tysiąc wstążek,

chust i krajek.

W jeden akord

złączmy dźwięki

gitar, skrzypiec,

basów, dzwonków,

powplatajmy

w to uśmiechy

i zacznijmy

od początku.

Kolorowym korowodem

roztańczymy dziś ulice,

rozśpiewamy wszystkie drzewa,

rozdzwonimy letnią ciszę.

Rozruszamy stare mury,

rozświetlimy szklane domy

kolorowym korowodem,

korowodem kolorowym.

Zbierzmy razem

wszystkie pary,

złączmy rytmy

i figury,

w jeden taniec

zaczarujmy

kujawiaka

i mazura.

W jeden wielki

gong uderzmy,

w jeden zwiążmy

sznur korale.

Z przytupami,

z okrzykami!

Niech korowód

płynie dalej!

Kolorowym korowodem...[1]

Bibliografia