Zgłoszenie do artykułu: Komsomolcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wichrom naprzeciw i słońcu,

do walki czy pracy stań dziś.

Prostując ramiona gorące,

kolego, wciąż naprzód nam iść.

/Komsomolcy,

snów słonecznych w żyłach śpiew.

Komsomolcy,

trudów pracy w sercu zew.

Kolego, chodź,

nas woła świat.

Rośnie w słońcu kraj nasz, Związek Rad./bis

Śmiało, kolego, do zwycięstw,

ty nie wiesz, co trudy i strach.

Z imieniem Stalina idź w życie.

Tyś jest komsomolec – nasz brat.

Komsomolcy...

Wiara w zwycięstwo nas wiedzie.

Marzeniom dajemy już kształt.

Nam partia wskazała na świecie cel,

który i walki jest wart.

Komsomolcy...[1]

Bibliografia