Kopernikański szlak przestworzy

Zgłoszenie do artykułu: Kopernikański szlak przestworzy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Na nieboskłonie myśl Kopernika

wstrzymała obroty Słońca

i sfer niebieskich tajnię przenikła,

lot Ziemi kreśląc bez końca.

Bo myśl, ludzka myśl sięgnęła gwiazd,

śmiało na Wenus usiadła,

zaś Marsa cień otulił świat,

a księżyc uśmiech nam przesłał.

Na Galaktyce i Mlecznej Drodze

snujesz z dziewczyną marzenia,

patrzysz na Słońce i myślisz może,

jak przyszłość globu przemieniać.

Bo myśl...

Tarcza zegara fromborskiej wieży

śmiało odmierza historię.

Kopernikańskim szlakiem przestworzy

myśl ludzka biegnie wciąż dalej.

Bo myśl...[1]

Bibliografia