Zgłoszenie do artykułu: Koszmarna noc

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Koszmarna noc już druga wstrętne wyro i koc

Tłamsi mnie coś, potworne sny,

Ten telewizor syczy jak wąż.

Już nie mam sił, aby wyłączyć go.

Już nie mam sił.

Pozbierać to wszystko, to wszystko razem.

Co ja tu robię, nie mam już sił.

Muszę pomyśleć, kobieto pomóż mi.

Sekundy minuty, sekundy minuty,

Godziny i dni.

Plonie ogień w głębi duszy mej –

To moja młodość tak męczy, ja wiem.

Rano przyjdą znów małe dziewczynki

I zrobią, wszystko by pocieszyć, rozweselić mnie.

Dlaczego Słońce, dlaczego Słońce świeci tak krótko?

Muszę pomyśleć, kobieto pomóż mi.

Sekundy minuty, sekundy minuty,

Godziny i dni, godziny i dni,

Sekundy minuty, godziny i dni.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.dzem.com.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Dżem [odczyt: 31.01.2014].