Kraj na nas woła

Zgłoszenie do artykułu: Kraj na nas woła

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Startujemy w jasną przyszłość

naszą pracą.

Mamy cząstkę w wielkim dziele

polskich rąk.

Hej, harcerze, niech na starcie

nas zobaczą.

Odlot: Huta Katowice – Śląsk!

Kraj na nas woła,

niemałe to sprawy,

coraz więcej nas!

Stawaj pospołu,

zakasuj rękawy,

teraz przyszedł twój czas.

Masz odpowiedni

na sobie strój:

drelich, a na głowie kask.

I tylko spójrz,

przyjacielu mój,

Polska pięknieje wokół nas.

Może już jutro

powstaną piosenki

O trudzie naszych rąk.

Kraj na nas woła

dniem naszym dzisiejszym,

a jutro dalszy ciąg.

Stawiał ojciec Nową Hutę

pod Krakowem.

Dzisiaj dla nas czas uderzył

w złoty gong.

I popłynie rzeką ognia

wytop nowy.

Z hasłem: Czuwaj – Katowice – Śląsk!

Kraj na nas woła...[1]

Bibliografia

1. 

Nasze piosenki, s. 203–205.