Krakowiak prusko-niepodległościowy

Zgłoszenie do artykułu: Krakowiak prusko-niepodległościowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Piłsudski, Piłsudski,

Puść w trąbę Austriaków!

Wdziej se pikielhaubę(1),

Przystań do Prusaków!

Wiluś(2), dobry cysorz,

Już idzie z „pufferstaatem”(3),

Będzie wolna Polska

Pod niemieckim batem!

Moskolu! Pódzies prec,

Oj, zginie knut mongolski,

Kiej Prusak poczciwy

Dobrał się do Polski!

Prusoku! Naźryj się

W Poznańskim raz do woli!

(Pana Jaworskiego(4)

O to łeb nie boli.)

A potem dzielmy się:

Ty bierz trzy gubernie,

A ty, Austryjaku,

Trzymoj Galicyję!

A w Warszawie siądzie

Król na galantnym tronie

W niemiecko-żydowskiej

Maluśnej koronie!

Wiwat nasz zbawiciel,

Wiluś, Napoljon nowy!

A ty, polski chłopie,

Oddaj Niemcom krowy!

Wiwat wolna Polska!

Oj, trza Niemcom rekruta!

Całuj, polski chłopie,

Nos pruskiego buta!

Piłsudski z Daszyńskim(5)

Nabiją Mochom guzów,

Wytłuką Anglików,

Wytrzebią Francuzów!

Caluśkiemu światu,

Oj, sprawim łaźnię diablą!

Berlin ochronimy

Naszą polską szablą!

A potem w Warszawie

Oj, zatańczym walczyka,

Zagra nam od ucha,

Oj, pruska muzyka!

Na wozie Drzymały

Przez Wrześnię do Berlina

Jedzie już z Piłsudskim

ENKAENu(6) gmina!

Kościuszko był głupi,

My mamy Piłsudskiego,

On nas zaprowadzi

Do raju pruskiego!

Piłsudski z bojówką,

Oj, łupił monopole!

Teraz se z cysorzem

Zasiądzie przy stole.

Ej, Bartku Zwycięzco(7),

Pokumaj się z Prusakiem!

Nadstawiłeś karku,

Naści figę z makiem!

Trzymajmy się Niemca,

Oj, jak pijany płotu!

Prusak – chłop serdeczny,

Ni mo z nim kłopotu!

Z Prusakiem my braty,

Oj, niech się sojusz święci,

Choć nikczemny Anglik

Niemcom łeb ukręci!

Choć Francuzy liche,

Oj, łamią Niemcom kości,

My se z Prus sprowadzim

Króla Jegomości!

Dalej, chłopcy, żywo!

Do bani z tą Austryją!

Wdziejem pikielhauby,

Niech Prusaki żyją!

Za „Polske” wojujmy –

A w tym jest rzeczy jądro,

Że drań austriacki

Będzie pruską flądrą![1]


(1) pikielhauba – niemiecki hełm z utwardzonej skóry, okuty blachą i zakończony metalową szpicą, używany w armii pruskiej od połowy XIX wieku i niemieckiej do końca I wojny światowej.

(2) Wilhelm II Hohenzollern (1859–1941) – cesarz niemiecki i król pruski (1888–1918).

(3) „pufferstaat” (niem. der Pufferstaat) – państwo buforowe.

(4) Władysław Leopold Jaworski (1865–1930) – profesor UJ, konserwatywny polityk galicyjski, poseł do Sejmu Galicyjskiego (1901–1914), poseł do Rady Państwa (1911–1918), jeden z twórców, a później prezes Naczelnego Komitetu Narodowego, zwolennik połączenia Królestwa Polskiego z Galicją w ramach trialistycznej monarchii austro-węgro-polskiej.

(5) Ignacy Daszyński (1866–1918) – polityk socjalistyczny, współzałożyciel i przywódca PPSD, potem PPS; od 1893 r. redaktor „Naprzodu”, poseł w Izbie Polskiej w Wiedniu w latach 1897–1918, zwolennik rozwiązania trialistycznego, zastępca prezesa NKN.

(6) Naczelny Komitet Narodowy – organizacja polityczna powołana do życia 16 sierpnia 1914 r. na mocy uchwały podjętej w Krakowie na rozszerzonym posiedzeniu Koła Polskiego. W skład komitetu weszli przedstawiciele wszystkich stronnictw politycznych Galicji. Organizacja stała na stanowisku rozwiązania trialistycznego sprawy polskiej. Prezesem komitetu został Juliusz Leo, 22 listopada 1914 r. Władysław Leopold Jaworski, zastąpiony w końcu 1916 r. przez dr Leona Bilińskiego.

(7) Bartek Zwycięzca – bohater opowiadania Henryka Sienkiewicza (ofiara polityki niemieckiej).

Bibliografia