Któż wypowie Twoje piękno...

Zgłoszenie do artykułu: Któż wypowie Twoje piękno...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Któż wypowie Twoje piękno Krakowie prastary,

Chyba, że na Sukiennicach przemówią maszkary.

Chyba że się w hymn przemieni Twa duma strzelista,

Z jaką Wieża Maryjacka płynie w gwiezdną przystań.

Patrz Mariacka Wieża stoi – dla miasta strażnica,

Na jej widok myśl się korzy, a dusza zachwyca,

Na wysmukłej jej kibici sześć wieków drzymało,

Przecie piękna jak dziewica, przecie stoi cało.

Hej, księżycu, ty wagancie, co wędrujesz miasty,

Weź nasz Kraków aż do nieba i opraw go w gwiazdy,

A wy coście drzwi otwarli, dla wędrownych ptaków,

Idźcie do dom i sny śnijcie tak piękne jak Kraków.

Poleć pieśni, poleć ptakiem, na rozstajne drogi,

Rybałtowskim nieś się szlakiem, aż pod niebios progi.

Może kiedyś cię usłyszę na dalekiej niwie,

Duch waganta mi wyszepce: stary Kraków żywie![3]

Bibliografia

1. 

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/1372606,polewka-na-urodziny,id,t.html
Artykuł Polewka na urodziny autorstwa Władysława Andrzeja Serczyka z dnia 14 czerwca 2007 w ramach cyklu: Znad Granicy, Dziennik Polski [odczyt: 5.04.2018].

2. 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Polewka-Adam;3959371
Encyklopedia PWN [odczyt: 5.04.2018].

3. 

Polewka Adam, Igrce w Barbakanie, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1953