Któż wypowie Twoje piękno...

Zgłoszenie do artykułu: Któż wypowie Twoje piękno...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Któż wypowie Twoje piękno...

Autor słów:

Polewka, Adam Antoni

Autor muzyki:

Kluczniok, Alojzy

Data powstania:

1938

Informacje

Jedna z piękniejszych piosenek o Krakowie. Wiersz Adama Polewki, z muzyką dyrygenta Alojzego Klucznioka, był finałem przedstawienia z życia krakowski żaków „Igrce w gród walą”, które zostało wystawione po raz pierwszy w czerwcu 1938 r[1].

Od 1953 r. widowisko wystawiano w Barbakanie podczas Festiwalu Sztuki „Dni Krakowa”. I tak układano spektakl, że ostatnia strofa A wy, coście gród otwarli dla wędrownych ptaków, idźcie do dom i sny śnijcie, tak piękne jak Kraków, wykonywana była przez Piotra Kruszewskiego tuż po północy, gdy jednocześnie zza murów Rondla, z wieży Mariackiej, niósł się po mieście hejnał[2].

Bibliografia

1. 

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/1372606,polewka-na-urodziny,id,t.html
Artykuł Polewka na urodziny autorstwa Władysława Andrzeja Serczyka z dnia 14 czerwca 2007 w ramach cyklu: Znad Granicy, Dziennik Polski [odczyt: 5.04.2018].

2. 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Polewka-Adam;3959371
Encyklopedia PWN [odczyt: 5.04.2018].

3. 

Polewka Adam, Igrce w Barbakanie, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1953