Latawce z moich stron

Zgłoszenie do artykułu: Latawce z moich stron

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Latawce z moich stron – w obłoku biały ślad

Lubiłem kiedyś patrzeć, jak rozcinały wiatr.

Dziś w dużym mieście sam – nielekko wejść na szczyt,

Gdzieś w dole nocny koncert gram, synkom ostry rytm.

Śnię i wracam tam, skąd przyszedłem tu,

Niosę wody dzban, płynę jachtem chmur.

Ważę w dłoni dni, szukam chwil i miejsc

I już łatwiej mi serce dalej nieść.

Latawce z moich stron – jaskółek biel i czerń

Myślami dzisiaj ścigam je, rzucam w nieba sień.

Prowadzę je pod wiatr, wśród asfaltowych łąk,

To przecież teraz już mój świat, nie odejdę stąd.

Śnię i wracam tam...

Prowadzę je pod wiatr, wśród asfaltowych łąk,

To przecież teraz już mój świat, nie odejdę stąd.[1]

Bibliografia

1. 

http://czerwonegitary.pl/www/wp-content/uploads/2011/05/Latawce-z-moich-stron.pdf
Strona internetowa zespołu Czerwone Gitary [odczyt: 25.05.2015].