Latawce z moich stron

Zgłoszenie do artykułu: Latawce z moich stron

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Latawce z moich stron

Autor słów:

Halny, Stanisław

Autor muzyki:

Klenczon, Krzysztof

Informacje

Pomysł na tekst podsunął mi sam Krzysztof. Był rok 1977... Tęskniąc za krajem, przyjechał do Polski, by odwiedzić stare kąty, zobaczyć się z przyjaciółmi i wreszcie nagrać płytę. Z dzieciństwa pamiętał błękit jezior i nieba, i ptaki odlatujące gdzieś daleko – poza wyobraźnię dziecka. Ale bardziej realne od ptaków były latawce – ptaki z papieru, płótna i koloru. Krążyły raz wyżej, raz niżej – jak dziecięce marzenia. Pragnął wraz z nimi poszybować daleko... I poszybował... A latawce, jak nasze i jego pragnienia – wzbijają się w niebo i opadają...

Janusz Kondratowicz[1].

Bibliografia

1. 

http://czerwonegitary.pl/www/wp-content/uploads/2011/05/Latawce-z-moich-stron.pdf
Strona internetowa zespołu Czerwone Gitary [odczyt: 25.05.2015].