Zgłoszenie do artykułu: Lęk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Czasem jesteś jak ja i próbujesz być zły

żaden miecz nie tnie tak jak twe kłamstwa i łzy

Gdzie ostatni prawdziwy sen

każdej nocy przez nas mknie

życia lęk – śmierci dźwięk,

życia lęk – śmierci dźwięk

nie powie ci nie!

czasem jesteś jak los, który czuwa jak wilk

nie otrzymasz już nic oprócz tęsknoty chwil

on już nie chce nadzieją łgać,

nie chce żądać ani brać

życia lęk – śmierci dźwięk,

życia lęk – śmierci dźwięk

nie powie ci nie!

w mroku nocy słyszysz ten głos,

który mówi: nie chcę nigdy być sam!

życia lęk – śmierci dźwięk,

życia lęk – śmierci dźwięk

nie odmawiaj im nie!

myśli dogonią czas

teraźniejszość to żart

przyszłość jest wrogiem kłamstw

moja przeszłość to fałsz

gdzie ostatnia nadzieja się tli

na przyjaciół ostatni krąg

życia lęk – śmierci dźwięk,

życia lęk – śmierci dźwięk

nie powie ci nie![2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://ichtroje.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Ich Troje [odczyt: 18.07.2014].