Lipcowy poranek

Zgłoszenie do artykułu: Lipcowy poranek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

There I was on a July morning

I was looking for love

with the strength

of a new day dawning

and the beautiful sun

with the sound

of the first bird singing

I was leaving for home

with the day

and the night behind me

yeah! And the road of my own

and the day

and the resolution

I’ll be looking for you

la, la, la, la-la

la, la, la, la-la

la, la, la…

I’ve been looking for love

in the strangest places

wasn’t a stone

that I left unturned?

I must have tried more

than a thousand faces

but not one was aware

than one I have

in my mind

in my heart

in my soul

la, la, la, la-la

la, la, la, la-la

la, la, la…

in my heart

in my mind

in my soul

la, la, la, la-la

la, la, la, la-la

la, la, laaa…

la, la, laaa…

la, la, laaa…

la, la, laaa…

dziękujemy to wszystko na dziś

do widzenia![2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://kult.art.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Kult [odczyt: 11.11.2015].