Zgłoszenie do artykułu: List z domu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Gdy się drozdy rozśpiewają

wokół naszej wsi,

piszę wówczas list do ciebie,

w którym pieśń ich brzmi.

Gaj brzozowy obok drogi

sięga naszych wrót,

a w tym gaju brzmi wieczorem

chyba tysiąc nut.

Jedna nuta – kocham – dzwoni,

druga mówi mi – czekam,

trzecia pyta, kiedy wrócisz,

że tęsknię, czwarta nuci.

Potem wszystkie nuty w gaju

moje serce pocieszają:

po rozłące będzie ślub,

śpiewa tysiąc nut.

Na postoju, mój jedyny,

napisz długi list,

czy ty też wieczorem ciepłym

słyszysz drozdów gwizd.

Może ciebie tylko tutaj

tak wzywają wciąż

w rozwinięty, w roztęskniony,

w rozśpiewany gąszcz.

Jedna nuta...[1]

Bibliografia