Ludmiła w Ojcowie

Zgłoszenie do artykułu: Ludmiła w Ojcowie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nastała cisza nocą ponurą,

ćmy tylko wkoło latały,

spokojny księżyc skrył się za chmurą

i gwiazdy błyszczeć nie śmiały./bis

Na czarnej wieży zamku Ojcowa

wybiła północ w zegarze;

ten odgłos coraz głębiej się chowa

i w głuchej ginie pieczarze./bis

Powstała z łoża piękna Ludmiła,

przelękła sennym marzeniem,

bijąca północ w niej się odbiła,

przejmując duszę wzruszeniem./bis

Widziała we śnie swego Kaźmierza,

jak z nią się żegnał na wieki,

krew wytryskała z piersi rycerza,

śmierć zawierała powieki./bis

Z jej smutkiem smutek ojca przybywał,

rozdziału nie zniósł z Ludmiłą,

dzień po jej stracie w łzach mu upływał,

cierpienie w grób go wtrąciło./bis

Na wieczną pamięć ojca miłości

Ojcowem zamek nazwano;

tu dawniej, czcząc ich pamięć i kości,

na grób ich kwiaty sypano./bis[1]

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.