Ludu roboczy, poznaj swą siłę!

Zgłoszenie do artykułu: Ludu roboczy, poznaj swą siłę!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Ludu roboczy, poznaj swą siłę,

Wystąp do walki jak jeden mąż,

Burżuazyjne porządki zgniłe

Zgnieć i do lepszej przyszłości dąż!

Niech się nasze święto święci,

Górą „Proletariat” nasz,

Robotników przednia straż!

W walce myśmy nieugięci,

Naszą siłę, wrogu, znasz.

Czoło twe, krwawym zroszone potem,

O, robotniku, do góry wznieś!

Czy orzesz pługiem, czy kujesz młotem,

Czerwony sztandar do ręki weź!

Niech się...

Słońce w błękitach świeci promienne,

Tak i swoboda zaświeci nam –

Ludzkość na szlaki wstąpi odmienne,

Złamiemy opór zmurszałycłi tam.

Niech się...

Cieszmy się, bracia, z wiosny uroczej,

Tak odrodzenia spełni się cud:

Pierwszy dzień Maja – to dzień proroczy,

Zdobędzie szczęście zwycięski lud!

Niech się...

Świętuj, o ludu, dzień Pierwszy Maja –

Zwiastuna lepszej przyszłości dni –

Zblednie przed tobą ciemiężców zgraja

I w strachu z drogi ustąpi ci!

Niech się...[1]

Bibliografia