Zgłoszenie do artykułu: Maj

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Pomogło mi

Bo szybko zapomniałam

A tych mroźnych dni

Nie chcę już

Uległam znów

Nic w zamian nie dostałam

Ty znów dałeś mi

Tylko lód

I wtedy przyszedł maj

Zamieszał w moim sercu

Zgubiłam cały żal

Poczułam co to szczęście

Tylko szczęście

Całe szczęście

Tylko szczęście

Tracisz mój czas

Rozmieniasz go na drobne

Bo nie łączy nas

Teraz nic

I kilka dni

Każde z nas osobno

A ja już wiem

Jak chcę żyć

I wtedy przyszedł maj...

Bo wreszcie przyszedł maj

Zrobiło się gorąco

Ktoś teraz o mnie dba

Przeszłość upiłam słońcem

Tylko słońcem

Samym słońcem

Tylko słońcem[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.variusmanx.pl
Oficjalna strona Varius Manx [odczyt: 06.07.2009].