Zgłoszenie do artykułu: Makumba

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Mój ojciec Makumba być królem wioski

Ja mieszkać w Afryka, przyjechać do Polski

Żeby studiować w waszym pięknym kraju

Skinheadzi mi tu jednak żyć nie dają

Ja uczyć się ciężko waszego języka

I dostac raz w zęby, gdy iść po ulica

Polak, tu rasizm, każdy to powie

I nikt tu nie lubić czarny człowiek

Makumba, Makumba, Makumba–ska

Polska Afryka, Afryka Polska

Makumba, Makumba, Makumba–ska

Ja chcieć już uciekać, szykować do drogi

Lecz poznać dziewczyna, co ma piękne nogi

Ja pałać uczuciem i pałać szalenie

I tak się Makumba zakochać w Helenie

My szybko wziąć ślub i mieć dużo dzieci

Rodzice z Afryka przysyłać prezenty

Ja ciągle studiować i uczyć do rana

Hela się cieszyć z naszego mieszkania

Makumba, Makumba, Makumba–ska

Polska Afryka, Afryka Polska

Makumba, Makumba, Makumba–ska

Ja kończyć studia i robić kariera

My mieć samochód i bulteriera

Ja mieszkać tu długo i nie wiedzieć czemu

Nie chcą mnie przyjąć do KPN–u

Makumba, Makumba, Makumba–ska

Polska Afryka, Afryka Polska

Makumba, Makumba, Makumba–ska[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.bigcyc.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Big Cyc [odczyt: 27.11.2015].